top of page

Privatumo politika

       1. Ką reiškia ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) padės suprasti, kokius duomenis renka internetinėje www.coatycoat.com (toliau - Interneto svetainė) kodėl juos renka ir ką su jais daro.

        2. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Interneto svetainėje, Mobiliojoje aplikacijoje, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, renkame šią informaciją:

 • Registracijos tikslais – vardas, el. pašto adresas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinių asmens aktyvių veiksmų atliktų Bendrovės internetinėje svetainėje ir (ar) mobiliojoje aplikacijoje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų).

 • Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina ir pan.), kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija. Šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su Jumis ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje.

 • Paslaugų teikėjo klientų aptarnavimo kokybės gerinimo, kontroliavimo, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai tikslais (telefoninių pokalbių įrašai) – telefono numeris, asmens balso įrašas, pokalbio data, pokalbio turinys, pokalbio pradžios ir pabaigos laikas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 90 dienų nuo įvykusio telefoninio pokalbio.

 • Asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslais (vaizdo stebėjimas) – vaizdo duomenys. Šie asmens duomenys yra tvarkomi Paslaugų teikėjo teisėto intereso pagrindu ir saugomi ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo padarymo dienos.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais - vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Tiesioginės rinkodaros tikslu Paslaugų teikėjas tvarko Jūsų asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 5 metus nuo paskutinio Jūsų pirkinio internetinėje svetainėje ir (ar) mobiliojoje aplikacijoje.

 • Komunikacijos su klientais ir (ar) potencialiais tikslais (skundai, prašymai, paklausimai ir pan.) – tvarkomi vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, kreipimosi laikas, kreipimosi turinys, sąskaitos Nr. Šie duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu ir saugomi per garantinį prekės laikotarpį.

Jei Jūs, įsigydami prekę iš Internetinės svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos, aiškiai neišreiškėte sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir nepaprieštaravote, pažymėdamas laukelį „nesutinku“, Paslaugų teikėjas teisėto intereso pagrindu, siekiant susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas prekes ir (ar) pasiūlymus ir pan., tvarko Jūsų, kaip Paslaugų teikėjo kliento, asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdamas Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje privatumo politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, Paslaugų teikėjas tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Esant Jūsų sutikimui ir (ar) Paslaugų teikėjo teisėtam interesui Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinių aktyvių veiksmų atliktų mūsų Internetinėje svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų).

 • Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo ir informavimo apie laisvas vietas tikslu, siekiant ateityje pasiūlyti darbo pasiūlymą - vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Šie duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis, išskyrus jei kandidatas dėl duomenų tvarkymo davė atskirą sutikimą. Asmens duomenys, kurie tvarkomi sutikimo pagrindu saugomi 2 (dvejus) metus po sutikimo gavimo dienos.

 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine ir (ar) Mobiliąja aplikacija, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos laiką ir datą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi žemiau lentelėje nurodytais terminais. Detalesnė informaciją rasite skiltyje „Slapukai“.

 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 2 metus.

       3.Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Savo internetinėje svetainėje naudojame „trečiosios šalies slapukus“, tai yra slapukus, kurių valdytojais nesame mes, pvz., Google Partners, Facebook, RTB, Adform, Google Analytics, Hotjar, Mixpanel. Šiuos slapukus mes renkame siekdami gauti statistinę informaciją apie internetinės svetainės naudojimą bei Jūsų elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais.

Nepaisant to, jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai ir (ar) norite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el. pašto adresu info@coatycoat.com.

       4. Tiesioginė rinkodara

Jei pageidaujate gauti mūsų naujienas ir pasiūlymus, gali išreikšti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo dvejais būdais:

 • registracijos metu, paspausdami mygtuką „SUTINKU“ gauti Coaty Coat naujienas bei pasiūlymus el. paštu;

 • prisijungę prie savo vartotojo paskyros mūsų Internetinėje svetainėje ir paspausdami mygtuką „SUTINKU“ gauti Coaty Coat naujienas bei pasiūlymus el. paštu.

Taip pat Jūs turite teisę bet kada nemokamai nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, informuodami mus el. pašto adresu info@coatycoat.com ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

       5. Vaikų asmens duomenys

Interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

       6. Duomenų gavėjai

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, pvz., su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai, specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir pan.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

        7. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

        8. Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;

 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;

 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;

 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;

 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

 1. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

        8. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

        9. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

        10. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

MB „Paltukas“
Įmonės kodas: 303468014
Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 104-110, Kaunas
Adresas korespondencijai: K. Binkio g. 14, Kaunas
El. paštas.: info@coatycoat.com

Kontaktinis telefonas: +370 695 29294

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

bottom of page